Wise Brokers

PEWNOŚĆ
I UBEZPIECZENIE

Bezpieczeństwo prowadzonych przedsięwzięć jest koniecznym warunkiem stabilnego wzrostu. Materializacja ryzyk związanych z bieżącą działalnością może powodować nieodwracalne skutki i znacznie ograniczać możliwość planowanego rozwoju. Identyfikowanie źródeł ryzyka i minimalizacja skutków zdarzeń, które mogą z niego wynikać wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Współpraca z rzetelnym partnerem, któremu można powierzyć kompleksowe zarządzanie portfelem ubezpieczeń przynosi wymierne efekty finansowe. Pewność płynąca z poczucia bezpieczeństwa, jakie zapewnia realna ochrona ubezpieczeniowa pozwala na koncentrację na istocie prowadzonego biznesu.

CO MOŻEMY ZROBIĆ

JAK TO ZROBIMY

NASZE USŁUGI SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE DLA KLIENTA

wynagrodzenie otrzymujemy od ubezpieczyciela

Ryzyko ewentualnego błędu przy wykonywaniu czynności brokerskich zabezpiecza nasza polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną 1.500.000 EUR.

Stosowane przez nas innowacyjne rozwiązania umożliwiają szybką i łatwą komunikację oraz ograniczają do minimum wszelkie formalności związane z obsługą firmowych ubezpieczeń.

KONTAKT


Wise Brokers z o.o.
ul. Rajców 4
00 - 220, Warszawa
e-mail: biuro@wisebrokers.pl
Numer KRS: 0000460802
NIP: 5252553818
Zezwolenie KNF nr 1957/13
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie. XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.